Privātuma politika un informācija par sīkdatņu (cookies) izmantošanu

Šī privātuma politika informē par privātuma praksi un personas datu apstrādes principiem saistībā ar SIA “Go grīdas” mājaslapu un pakalpojumiem. Šī privātuma politika attiecas tikai uz šajā mājaslapā iegūto informāciju: www.gogridas.lv

Lietojot šo mājaslapu un SIA “Go grīdas” sniegtos pakalpojumus vai iesniedzot SIA “Go grīdas” personas datus šajā mājaslapā vai jebkurā SIA “Go grīdas” pakalpojumā, jūs sniedzat savu piekrišanu informācijas vākšanai, lietošanai, nosūtīšanai un izpaušanai, kā tas ir aprakstīts šajā privātuma politikā.

Jūs skaidri piekrītat tam, ka mēs varam:

 • apstrādāt jūsu datus (saskaņā ar šo privātuma politiku un ievērojot jūsu tiesības);
 • izmantot sīkdatnes (jūs varat atslēgt lielāko daļu sīkdatņu);
 • izmantot tīmekļa analītikas rīkus (jūs varat atslēgt šo iespēju);
 • sazināties ar jums ar e-pasta starpniecību.

Lai sazinātos saistībā ar datu apstrādes jautājumiem, lūdzu rakstiet e-pastu uz info@gogridas.lv

Kādu informāciju mēs iegūstam?

Mēs iegūstam tādus personas datus, ko jūs mums brīvprātīgi sniedzat ar e-pasta starpniecību, aizpildot tīmeklī bāzētās anketas un citā tiešā saziņā ar jums.

Iesniedzot pasūtījumu, jums jānorāda vārds, uzvārds, kontaktinformācija, piegādes adrese un cita informācija kuru jūs vēlaties sniegt. Mēs neiegūstam un neglabājam kredītkartes vai debetkartes informāciju.

Kā mēs izmantojam iegūtos personas datus?

Mēs varam izmantot iegūtos personas datus šādiem nolūkiem:

 • lai sniegtu jums jūsu pieprasītos pakalpojumus;
 • sniegtu jums jūsu pieprasīto informāciju;
 • lai apstrādātu jūsu pasūtījumus, noformētu rēķinus un ziņotu jums par jūsu pasūtījuma izpildi;
 • lai sniegtu jums efektīvu klientu atbalstu;
 • drošības, pirātisma apkarošanas un krāpniecisku darbību novēršanas nolūkiem;
 • lai nosūtītu jums informatīvus ziņojumus, ziņas par īpašajiem piedāvājumiem un citu informāciju, ja esat piekrituši to saņemt;
 • lai veiktu jebkādus tirdzniecības veicināšanas pasākumus, ja esat piekrituši šādiem tirdzniecības veicināšanas pasākumiem;
 • lai izpildītu vai pārliecinātos par atbilstību normatīvo aktu un noteikumu prasībām.

Mēs varam izmantot iegūto informāciju, kas nav personas dati, šādiem nolūkiem:

 • lai uzlabotu mūsu pakalpojumus, klientu pieredzi un reklāmas stratēģiju;
 • drošības, pirātisma apkarošanas un krāpniecisku darbību novēršanas nolūkiem;
 • statistikas vai izpētes un analīzes nolūkiem.

Turklāt mēs varam novērst personiskas informācijas identificēšanu, dzēšot jebkādu informāciju, kas identificē konkrēti jūs, un iepriekš norādītajiem nolūkiem izmantot tikai atlikušo informācijas daļu. Mēs varam nodot jūsu informāciju trešajām personām, lai ievērotu normatīvo aktu prasības, sadarbotos ar uzraudzības iestādēm, palīdzētu novērstu noziedzīgas darbības un aizsargātu mūsu, jūsu un citu personu likumīgās tiesības.

Kā mēs aizsargājam personas datus?

Jūsu personas datu aizsardzībai mēs izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas dati ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.

Datu glabāšana

Mēs glabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik ilgi tie ir mums nepieciešami atbilstoši to ieguves mērķim un kā to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības.

Sīkdatnes un kā mēs tās izmantojam

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko jūsu apmeklētās mājaslapas saglabā jūsu datorā. Tās tiek plaši izmantotas, lai nodrošinātu vai padarītu mājaslapu darbību efektīvāku, kā arī lai sniegtu informāciju mājaslapas īpašniekiem. Neviena šīs mājaslapas lietotā sīkdatne nesatur nekāda veida personas datus. Turpmāk tekstā sniedzam sīku sarakstu ar sīkdatnēm, ko var iestatīt šī mājaslapa.

Sesijas sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir īpaši būtiskas, lai jūs spētu pārvietoties mājaslapā un lietot tās funkcijas.

Sīkdatnes, kuras atceras jūsu izvēli. Dažas šajā mājaslapā lietotās sīkdatnes ļauj mājaslapai atcerēties jūsu izdarītās izvēles (piemēram, jūsu valodas izvēli).

Google Analytics sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai iegūtu informāciju par to, kā apmeklētāji lieto mūsu mājaslapu. Mēs lietojam šo informāciju, lai sagatavotu ziņojumus, un tā mums palīdz uzlabot mājaslapas darbību. Sīkdatnes uzglabā informāciju anonīmā veidā.

Trešās puses pakalpojumu sniedzēja sīkdatnes. Sīkdatnes var iestatīt šādi šajā mājaslapā lietotie trešo pušu pakalpojumi: Google Analytics, Facebook poga "Patīk", YouTube video. Dažas no šīm sīkdatnēm var tikt izmantotas, lai sekotu līdzi jūsu darbībām citās mājaslapās, un mēs tās nevaram kontrolēt, jo šīs sīkdatnes nav iestatījusi mūsu mājaslapa.

Vairāk informācijas par Facebook un Google iestatītajām sīkdatnēm skatiet Facebook Sīkdatņu politikā un Google Sīkdatņu politikā.

Kā atteikties no sīkdatnēm?

Lai atteiktos no sīkdatņu saņemšanas, jūs varat izmantojot privātās pārlūkošanas režīmu, kuru nodrošina lielākā daļa pārlūkprogrammu (privāts logs, inkognito logs vai InPrivate logs). Jebkādas sīkdatnes, kas tiek izveidotas, darbojoties privātās pārlūkošanas režīmā, tiek dzēstas, tiklīdz jūs aizverat visus pārlūka logus.

Lai atteiktos no mērķētas reklāmas rādīšanai nepieciešamās informācijas iegūšanas un lietošanas, jūs varat izmantot bezmaksas rīku Your Online Choices vai YourAdChoices.

Google Analytics

Mēs izmantojam Google Analytics rīku, lai saprastu, kā tiek lietota mājaslapa, un lai uzlabotu lietotāju pieredzi. Lietotāja dati ir pilnībā anonīmi. Jūs varat uzzināt vairāk par Google nostāju attiecībā uz privātumu saistībā ar tā analītikas pakalpojumiem, apmeklējot mājaslapu www.google.com.

Mēs varam izmantot Google Analytics demogrāfijas un interešu ziņošanas funkcijas, lai apskatītu anonīmu statistiku par mūsu apmeklētāju demogrāfiju un interesēm.

Lai atspējotu šādas darbības, instalējiet Google Analytics pārlūka nepiedalīšanās iespējas pievienojumprogrammu (Google Analytics Opt-out Browser Add-on).

Jūsu tiesības saistībā ar jūsu personas datiem

Ja jūs esat datu subjekts saskaņā ar ES VDAR (piemēram, jūs esat ES pilsonis un sniedzat mums savus personas datus), jums ir turpmāk minētās tiesības saistībā ar saviem personas datiem:

 • Tiesības piekļūt informācijai. Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kāpēc un kā tiek apstrādāti jūsu personas dati. Jums ir tiesības bez maksas saņemt mūsu rīcībā esošo jūsu personas datu kopiju plaši izmantotā elektroniskā formātā.
 • Tiesības labot. Jums ir tiesības panākt neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu bez nepamatotas kavēšanās.
 • Tiesības „tikt aizmirstam”. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un panākt savu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami, lai sniegtu jūsu pieprasītos pakalpojumus un ievērotu normatīvo aktu prasības.
 • Tiesības ierobežot apstrādi. Jums ir tiesības panākt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja jūs iebilstat pret to un mums nav leģitīmu pamatu turpināt apstrādi, ja jūs apstrīdat datu precizitāti, ja apstrāde ir pretlikumīga vai ja jūs pieprasāt celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgas prasības.
 • Tiesības iebilst. Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret datu apstrādi, ja vien tas nav nepieciešams sabiedrības interesēs veicamam uzdevumam vai apstrādei nepastāv neapstrīdami likumīgs pamats.
 • Citas tiesības saskaņā ar VDAR. Vairāk informācijas skatiet, apmeklējot ES datu aizsardzībai veltīto mājaslapu.

Grozījumi

Mēs varam periodiski atjaunināt šo politiku. Ikreiz to darot, mēs publicēsim šos grozījumus šajā lapā, lai jūs vienmēr zinātu, kādu informāciju mēs iegūstam, kā mēs to izmantojam un kādos apstākļos mēs to izpaužam. Grozījumi šajā privātuma politikā stāsies spēkā 30 dienas pēc to publicēšanas un attieksies uz mūsu rīcībā par jums esošajiem personas datiem tikai, ja jūs apmeklēsiet mājaslapu pēc pārskatītās privātuma politikas spēkā stāšanās.

Privātuma politika izstrādāta ievērojot EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citus piemērojamos tiesību aktus privātuma un datu apstrādes jomā.

Jautājumi

Ja jums rodas jautājumi par šo privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums.